ОБЩИ УСЛОВИЯ за провеждане на Guging - jumping fitness в Dance Station Bulgaria и Dance Station НДК

/приети на 02.03.2021 г. от СКОК НАПРЕД ЕООД, ЕИК 204280911 и влизащи в сила от 03.03.2021 г./

1. Тренировки:

1.1. Тренировката се провежда под ръководството на инструктор, който разяснява упражненията и следи за правилното и безопасно изпълнение от всеки от участниците.

1.2. Тренировката е с продължителност един час и съдържа комплекс от кардио и силови упражнения.

1.3. По време на тренировка участниците са длъжни да се съобразяват с указанията, давани им от инструктора относно техниката на изпълнение на упражненията, както и с всички препоръки по отношение на безопасното протичане на тренировката.

1.4. Участниците са длъжни да уведомят предварително инструктора за наличието на заболявания на опорно-двигателния апарат, контузии и травми, сърдечно-съдови заболявания, заболявания на дихателните пътища, смущения във вестибуларния апарат, както и всяко друго заболяване или особеност, които биха могли да се повлияят неблагоприятно от интензивни и силови натоварвания.

1.5. Инструкторът има право да откаже участие в тренировката на участник, за който е преценил, че не е в добро физическо или психическо състояние за провеждане на урок, поради употреба на алкохол, наркотици или каквито и да било лекарства, напитки или вещества, които биха могли да повлияят на правилната му реакция и способността му реално да преценява заобикалящата го обстановка.

1.6. Инструкторът има право да откаже участие в тренировката на участник, който има едно или повече неплатени задължения.

1.7. За да се проведе тренировка е необходимо да са се записали поне 6 желаещи да вземат участие. В противен случай тренировката се отменя, а участникът ще бъде своевременно уведомен по телефон/ и-мейл.

2. Плащания:

2.1. Заплащането на тренировка се извършва в брой. с карта Multisport или чрез ръчно отбелязване в картата за многократни посещения.

2.2. След изтичането на срока на картата за многократни посещения, неизползваните посещения не се прехвърлят за нов период, сумата за тях не се приспада от платената цена и не се възстановява.

2.3. Картите за многократни посещения са поименни и се ползват единственно от титуляра им.

2.4. Закупуването на карта за определен брой посещения не гарантира участие в тренировка. Резервирането на час и дата за тренировка се извършва по реда, описан по-долу.

2.5. Притежателите на карта Multisport са длъжни да представят своята карта и документ за самоличност, за да бъде легитимно отчетено тяхното посещение.

3. Правила за резервация на тренировка в секция “график”

3.1. Общи

3.1.1. Всеки желаещ може да резервира дата и час за тренировка, като се впише онлайн в седмичния график.

3.1.2. Максималният брой участници в една тренировка е спрямо капацитета на залата и броят батути. След запълване на максималния брой за съответната дата и час, резервации не могат да се правят, но всеки желаещ може да се запише за “известие” ако се освободи място.

3.1.3. Резервирана тренировка не се заплаща, в случай че бъде отказана чрез обаждане и/или изпращане на и-мейл не по-късно от 6 часа преди началния час на тренировката. В случай че резервацията не бъде отказана в този срок, се генерира задължение и участникът дължи заплащане на резервираната тренировка, независимо дали вземе участие в нея.

3.1.4. Записванията за тренировки са възможни от предходната седмица за всяка следваща.

3.1.5. Клиенти с карти Multisport НЕ трябва да активират картите си в системата за записване, но трябва да дойдат на тренировка 10-15 мин. по-рано, тъй като картите/ посещенията трябва да бъдат отчетени преди старта на съответната тренировка.
Ако участник с карта Multisport дойде след старта на тренировката, той е длъжен да заплати самостоятелно тренировката в брой, тъй като картата му няма да бъде отчетена.

3.1.6. Генерираното задължение при ненавременно отказана резервация или НЕявяване на резервирана тренировка се заплаща САМО в брой, както от клиенти с плащания в брой, така и при клиенти с карти Multisport.

3.1.7. Картите Multisport НЕ покриват генерирано задължение при отказана резервирана или пропусната тренировка.

3.1.8. В случай че клиент има едно или повече неплатени задължения за плащaне на отказана резервирана или пропусната тренировка, докато не ги заплати в срок от 14 календарни дни, се СПИРА възможността му за резервиране и посещение на нова тренировка.

3.2. График:

3.2.1. Записването в графика се извършва онлайн чрез попълване на необходимата информация. Само присъстващите в графика МОГАТ да вземат участие в тренировка.

3.2.2. Отписване от графика БЕЗ да се генерира задължение за заплащане на резервираната тренировка, може да се направи най-късно 6 часа преди началния час на резервираната тренировка.

3.2.3. Отписване от графика в периода по-малко от 6 часа преди началато на резервираната тренировка и началния час на самата тренировка, генерира задължение за заплащане на тренировката или отнема една тренировка от Guging - jumping fitness клубна карта, в случай че клиентът направил резервацията разполага с такава.

3.2.4. Ако клиент е бил в списъка с известия и потвърди своето присъствие, но няма възможност да дойде на тренировка, то той е длъжен да се откаже до:

  • 15:30 ч. в деня на тренировки провеждани в часовия диапазон 17:30 - 20:30 ч.

и

  • до 09:00 ч. за тренировки провеждани от 11:00 до 12:30 ч. В случай че отказ бъде регистриран след 09:00 ч., то тогава се генерира задължение за плащане на тренировката.

В случай че отказ бъде регистриран след 10:30 ч. /19:00 ч., то тогава се генерира задължение за плащане на тренировката.

3.3. Списък с чакащи:

3.3.1. В случай че графикът е запълнен, всеки клиент има право да се запише в списъка с чакащи. Записването за изестие дава възможност на всеки записан в този списък да премине графика, в случай че се освободи място. Записването за известие НЕ дава правото на присъствие на тренировка.

3.3.2. Преминаването от списъка с известия в графика, се смята за извършено с получаването на известие по телефон или и-мейл и след изричното съгласие на клиента.

3.3.3. Ако клиент е бил в списъка с известия и потвърди присъствие на тренировка в периода повече от 3 часа преди началато на тренировката и началния час на самата тренировка, то той може да се отпише от тренировката без това да води до генериране на задължение за плащане на тренировката.

3.3.4. Ако клиент, който е бил в списъка с известия, но е преминал в графика за тренировка не по-късно от 3 часа преди началато на тренировката, се отпише от графика или не вземе участие в тренировката, се генерира задължение за заплащане на тренировката или се отнема една тренировка от Guging - jumping fitness клубна карта, в случай че клиентът разполага с такава.

4. С резервирането на тренировка всеки трениращ декларира, че:

4.1. Запознат и приема настоящите общи условия за провеждане на Guging - jumping fitness тренировки в зали Dance Station Bulgaria и Dance Station НДК.

4.2. Информиран, че заболявания на опорно-двигателния апарат, контузии и травми, сърдечно-съдови заболявания, заболявания на дихателните пътища, смущения във вестибуларния апарат могат да се повлияят неблагоприятно от интензивни и силови натоварвания, да предизвикат нови травми и влошаване на общото здравословно състояние и се задължава да уведомя изрично инструктова за наличието на такива.

4.3. Информиран и приема, че дори при стриктно спазване на техниката на изпълнение на упражненията и на дадените от инструктора указания е възможна появата на болка в отделни мускули или ставни връзки, както и настъпването на случайни травми, които не могат да бъдат предвидени или предотвратени от провеждащият тренировката инструктор.

4.4. Съгласен да изпълнява стриктно дадените му от инструктора указания относно правилното и безопасно изпълнение на упражненията, както и да се съобразява с препоръките му.

4.5. Информиран и осъзнава, че негови самоволни действия, предприети в противоречие с дадените му от инструктора указания, могат да предизвикат контузии и травми и приема, че отговорността за настъпването на тези последици е изцяло негова.

4.6. Информиран и разбира, че носи отговорост за всяка вреда причинена на друго лице или чужда вещ, ако е настъпила от негови действия, предприети в нарушение на правилника на залата или дадените му от инструктора указания.

4.7. Информиран, че никой друг освен него не носи отговорност за негови откраднати, забравени или изгубени вещи.

Newsletter

Запишете се за newsletter-а ни и се възползвайте от 50% отстъпка за първата си тренировка.

Партньори

  • Multisport

Този сайт използва „бисквитки” за подобряване фукционалността си и за целите на анализа на трафик.
За повече информация прочетете ТУК.

ОК